FAQ

 • Bấm vào "Đăng ký" -> Điền các thông tin: Name, Số liên lạc, Email, Mật khẩu, Xác nhận lại mật khẩu -> Click nút "Tôi đồng ý Terms and Conditions" -> Rồi bấm "Đăng ký"

 • Bấm vào "Đăng nhập" -> Điền các thông tin: Email, Mật khẩu -> Chọn "Nhớ tôi" nếu muốn lần sau không cần đăng nhập nữa -> Rồi bấm "Đăng nhập"

 • Bấm vào "Đăng nhập" -> Click vào "Quên mật khẩu?" -> Điền email -> Rồi bấm "Đặt lại tài khoản của tôi" -> Vào email và làm theo hướng dẫn

 • Lưu ý: Phải đăng nhập mới được "đăng tin". Bấm vào "đăng tin" -> Chọn "Danh mục" để dăng tin -> Rồi nhập tất cả thông tin yêu cầu -> Sau khi nhập đầy đủ thông tin thì chọn "Tôi đồng ý Term & conditions" -> Rồi bấm "Đăng bài"

 • Vào trang "/packages/" -> Chọn Gói QC phù hợp -> Rồi tiến hành mua sắm -> Sau khi thanh toán thì Gói QC sẽ có hiệu lực tức thì -> lưu ý: Sau khi mua xong Gói QC sẽ không được trả lại/hoàn tiền

 • Vào trang "Hồ sơ" -> Chọn "Quản lý Tin đăng" -> Chọn "Tin đăng của tôi", Tại đây bạn thấy toàn bộ tin đăng của bạn -> Chọn tin cần Bump Up, rồi click vào "Bump Up" -> Số Bump Up sẽ bị trừ đi tương ứng

 • Vào trang "Hồ sơ" -> Chọn "Quản lý Tin đăng" -> Chọn "Tin đăng của tôi", Tại đây bạn thấy toàn bộ tin đăng của bạn -> Chọn tin cần Nổi Bật, rồi click vào "Đánh dấu là nổi bật" -> Số "Tin Đăng nổi bật" sẽ bị trừ đi tương ứng

 • Tin đăng nổi bật là tin đăng được hiện tại vị trí nỗi bật hơn các tin thường. Người vào xem/tìm kiếm sẽ dễ thấy hơn.

 • Bump up là đưa tin đăng của bạn từ các trang sau lên vị trí trang đầu.

 • Đấu giá là hình thức một user muốn bán sản phẩm của mình theo hình thức ai trả giá cao thì được mua. Thời gia đấu giá luôn có hạn

 • Nếu đấu giá thắng nhưng vì lý do nào đó bạn không mua hàng thì tùy vào người Bán đấu giá có yêu cầu đặt cọc để tham gia đấu giá không. Nếu có yêu cầu đặt cọc thì người đấu giá thắng sẽ mất cọc và người thứ hai đấu giá có quyền mua theo giá mình đấu giá được.

 • Khi đấu giá kết thúc, người thắng đấu giá sẽ giao dịch với người mua theo thông tin người bán đăng khi bán đấu giá.

Top